FacebookTwitter

Methoden

Vakgebied Methode
Godsdienst Onderwijs Kind op Maandag
Taalontwikkeling Schatkist / Taalverhaal
Rekenontwikkeling Schatkist /  Getal & Ruimte Junior
Schrijfontwikkeling Pennenstreken
Aanvankelijk Lezen Veilig Leren Lezen
Begrijpend Lezen Lezen in Beeld
Taal Taalverhaal
Spelling Taalverhaal
Frysk Spoar8
Engels Engels met Raaf en Take it easy
Rekenen Getal & Ruimte Junior
Schrijven Pennenstreken
Geschiedenis Wijzer door de tijd
Biologie

Nieuws uit de natuur
Natuniek
Aardrijkskunde De Blauwe Planeet
Verkeer

Op stap en vooruit                          Op Voeten en Fietsen
Jeugdverkeerskrant

Muziek 123, Zing!
Drama Diversen
Handvaardigheid Moet je doen
Tekenen Diversen
Lichamelijke Opvoeding Basislessen Bewegingsonderwijs
Dansante Vorming Diversen
Soc. Redzaamheid Diversen